การคืนและเปลี่ยนสินค้า

หากท่านประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน Johnson Health Tech กรุณาทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้

1. ติดต่อที่ After Service 02-715-0465-7 (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. -17.00 น.) หรือที่ johnsonmkt@johnsonfitness.com เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งแจ้งเลขที่การสั่งซื้อทุกครั้ง
2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและ ติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม
3. ถ้าความประสงค์ของท่านถูกอนุมัติ ทางเราจะติดต่อกลับ และ กรุณาส่งของกลับมาที่บริษัทเรา ควรห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายเพิ่มเติม และแนบเอกสารการขอส่งคืนพร้อมลายเซ็นของท่านด้วย 
4. เมื่อทางเราได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนสินค้าและส่งไปตามที่อยู่ของท่าน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ
**ขออภัย เราไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งให้ท่านได้ กรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อมาหาเราทันที
 
** โปรดทราบว่าการเปลี่ยนสินค้าทำได้ถ้าตรงกับเงื่อนไขด้านล่างเท่านั้น
1.เรายอมรับการเปลี่ยนสินค้าสำหรับสินค้าชำรุดเท่านั้น
2.ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิสามารถนำมาได้ในกรณีที่ได้รับแจ้งได้รับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ที่อยู่ในการแจ้ง (johnsonmkt@johnsonfitness.com) โดยต้องมีเอกสารใบรับสินค้า หรือ เอกสารยืนยันการรับสินค้า
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิจะต้องนำกลับมาคืนในสภาพเดิมหรือไม่ได้ใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีใบเสร็จรับเงินและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง.

 

 

สินค้าเสียหาย

เมื่อพัสดุสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมา ถึง กรุณาตรวจสอบกล่องบรรจุสินค้าทันทีว่าเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ โปรดทราบว่าการบุบฉีกขาดของกล่องบรรจุสินค้าที่เกิดจากการขนส่งเป็นเรื่องปกติ หากสินค้าภายในได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อเราทันทีที่ 02-715-0465-7 (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 น. -17.00 น.) พร้อมระบุเลขที่การสั่งซื้อและเบอร์ติดต่อของท่าน 
Thank You For Registering!

×