ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : Marketing Supervisor
วันที่ประกาศ : 26 เมษายน 2560
คุณสมบัติ :

1.Job Description & Responsibility

 

Assisting the marketing manager and supporting the marketing team and marketing activities.

Managing all marketing for the company and activities within the marketing department.

Manage and maintain marketing materials (Premium, brochure, banner and poster)

Providing support for marketing events and exhibitions as required

Managing events, booking venues and ordering marketing materials.

Market monitors (competitors, new products, pricing and promotion strategy)

Assisting with Retail and Commercial promotional activities.

Floor audit at department store and evaluate.

Prepare all documents regarding the promotion campaign.

Regular contact with channel and compare suppliers prices.

Campaign summary for each promotion and evaluate.

Updating and maintaining the marketing department's documentation and databases.

Collect competitor sales amount and competitor product benchmark  

 Report :         -   Monthly Expenses

                      -   Weekly/Monthly Report

 -    Customer Survey

-     Floor audit report

                                 

Communication Route :

  1. Internal:      1. Marketing Manager 2.Retail Manager 3.Retail Supervisor

        2.     External:     1. Super Sport 2. Supplier 3. 

ตำแหน่ง : พนักงานขายเครื่องออกกำลังกาย
วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2560
คุณสมบัติ :

1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 


2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 


3. หาลูกค้าใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย 

5. ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น 

6. บริหารจัดการ stock สินค้าหน้าร้าน

ตำแหน่ง : 1. Project Manager ประจำกรุงเทพฯปริมณฑล (ทำงานจันทร์-ศุกร์)
วันที่ประกาศ : 21 มกราคม 2558
คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ: ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป เคยทำงานฝ่ายขายด้านโรงแรมมาพิจารณาเป็นพิเศษ อายุ 30 ปีขึ้นไป พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักในการทำงาน

ตำแหน่ง : 2. E-Commerce Supervisor
วันที่ประกาศ : 21 มกราคม 2558
คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ: ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ, การตลาด ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เคยทำงานฝ่ายขาย อายุ 25 ปีขึ้นไป พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจรณาเป็นพิเศษ มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักในการทำงาน

Job Description & Responsibility

1.  Support E-Commerce team on developing sale strategies, After Service  and online marketing campaign

2.  Monitor & Update E-Commerce web sites (competitors, new products, pricing ,promotion strategy and campaign )

3. Developing strategies to increase number of visitors to a website by getting high-ranking placements in search results.

4. Develop and maintain social media profiles on Facebook.

5. Tracking conversion rates and making improvements to the website

6.Improving the usability, design, content and conversion of the company website

7. Managing online brand and product campaigns to raise brand awareness.

8. Review new technologies and keep the company at the forefront of developments in digital marketing.

9.  Report :           -   Monthly Expenses

                              -    Competitor sales

               -    Promotion profit and loss

ตำแหน่ง : 3. Project Manager ประจำสาขาพัทยา
วันที่ประกาศ : 21 มกราคม 2558
คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ: ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ, การตลาด ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป เคยทำงานฝ่ายขายด้านโรงแรมมาพิจารณาเป็นพิเศษ อายุ 30 ปีขึ้นไป พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักในการทำงาน
Thank You For Registering!

×